Wednesday, May 16, 2012

Dịch vụ cài đặt Wordpress miễn phí


Khi bắt đầu dùng WordPress, bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc cài đặt, tùy chỉnh, tối ưu hóa cho máy tìm kiếm (SEO),… Đọc các bài hướng dẫn trên mạng thì rất lâu. Thay vì việc tìm từng bài trên mạng để đọc về từng vấn đề, sao không sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí của WordpressHostgator

Chúng tôi sẽ cài đặt Blog Wordpress trên Host miễn phí hoặc Host trả phí + Các công cụ Plugin cơ bản

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp trên nền Genesic, Thesic  tham khảo tại đay : Dịch vụ xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh dịch vụ

Older Post:

Newer Post:

Quảng cáo

BACK TO TOP