Wednesday, June 6, 2012

Fix lỗi Error establishing a database connection cai dat wordpress

Các bạn thấy lỗi trên do NGUYÊN NHÂN sau :

Sai thông tin config trong File SQL

Khắc phục:
Xem kỹ lại tên Database, Username và password trên File Wp_Config ,chỉnh lại cho đúng với thông tin MySQL được cung cấp

Older Post:

Newer Post:

Quảng cáo

BACK TO TOP